მიწოდების პირობები

შეკვეთის ადგილზე მიტანის საფასური განისაზღვრება შეკვეთილი პროდუქციის შესაბამისად: ქლინერის ადგილზე მიტანა საქართველოს მასშტაბით უფასოა. შეკვეთას მიიღებთ თქვენს მითითებულ მისამართზე 3 სამუშაო დღის ვადაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

აღნიშნული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა აღწერს თუ როგორ ამუშავებს geocleaner.ge მომხმარებლის მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციას და მონაცემებს რათა ვმართოთ  geocleaner.ge-ს მომხმარებელთან თანამშრომლობა. თქვენს შესახებ ჩვენთვის მოწოდებულ ან სხვაგვარად ჩვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის დამუშავება ხდება წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრული წესით. ინფორმაციის მოწოდება შესაძლებელია ვებგვერდ geocleaner.ge-ს საშუალებით, ტელეფონით ან სხვა საკომუნიკაციო არხით. აღნიშნული დოკუმენტით გვსურს, გაგიზიაროთ თუ […]

დაბრუნებისა და შეცვლის პოლიტიკა

შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მიწოდებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში, ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში: თუ პროდუქტი დაზიანებულია, ან დარღვეულია მისი შეფუთვის მთლიანობა; თუ პროდუქტს აკლია რომელიმე შემადგენელი კომპონენტი; თუ პროდუქტის მიწოდებას დასჭირდა შეთანხმებულ ვადაზე 3 სამუშაო დღით მეტი;   აღნიშნულ შემთხვევებში შეტყობინებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში კომპანია უზრუნველყოფს დასაბრუნებელი პროდუქტის უკან ტრანსპორტირებას და შემკვეთისთვის თანხის […]